Vocabulary

 

Pater Noster

pater, patris m. = father
noster, nostra nostrum = our
qui, quae, quod = who, what, which
sum, esse, fui, futurum = to be
in + abl = in
caelum, caeli n = heaven, sky
sanctifico, sanctificare, santificavi, sanctificatum = to sanctify
nomen, nominis n = name
advenio, advenire, adveni, adventum = to come, arrive
regnum, regni n = kingdom
tuus -a -um = your
fio, fieri, factus sum = to become
voluntas, voluntatis f = will
sicut = just as
et = and
terra, terrae f = earth
panis, panis m = bread
cotidianus -a -um = daily
do, dare, dedi, datum = to give
hodie = today
dimitto, dimittere, dimisi, dimissum = to forgive, dismiss
debitum, debiti n = debt
ne + subj. = That not
induco, inducere, induxi, inductum = to lead, lead in
in + acc = into
temptatio, temptationis f = temptation, testing
sed = but
libero, liberare, liberavi, liberatum = to free
a + abl = from
malum, mali n = [an] evil
malus -a -um = evil

Ave Maria

Ave = Hail!
Maria, Mariae f. = Mary
dominus, domini m. = Lord
plenus -a -um + abl. = full
cum + abl. = with
benedictus -a -um = blessed
mulier, mulieris f. = woman
fructus, fructus m. = fruit
venter, ventris m. = womb, belly
oro, orare, oravi, oratum = to pray
pro + abl. = for
peccator, peccatoris m. = sinner
nunc = now
hora, horae f. = hour
mors, mortis f. = death


Gloria

gloria, gloriae f. = glory
pater, patris m. = Father
et = and
filius, filii m. = Son
spiritus, spiritus m. = Spirit
sanctus -a -um = holy
sicut = Just as
principium, principii n. = beginning
nunc = Now
semper = always
saeculum, saeculi n. = age, epoch


Magnificat

magnifico, magnificare, magnificavi, magnificatum = to glorify
anima, animae f. = soul
meus -a -um = my
dominus, domini m. = Lord
exsulto, exsultare, exsultavi, exsultatum = to exult
deus, dei m. = God
salvator, salvatoris m. = Savior
quia = since
respicio, respicere, respexi, respectus = to look upon
humilitas, humilitatis f. = humility
ancilla, ancillae f. = maidservant
suus -a -um = one's own
ecce = behold
enim = for
ex + abl. = from, because of
dico, dicere, dixi, dictum = to say, call
beatus -a -um = blessed
omnis, omne = all
generatio, generationis f. = generation
potens = powerful
facio, facere, feci, factum = to make, do
magnus -a -um = great
misericordia, misericordiae f. = mercy
progenies, progeniei f. = progeny, offspring, family
timeo, timere, timui, -- = to fear
potentia, potentiae f. = power
brachium, brachii n. = arm
disperdo, disperdere, dispersi, dispersum = disperse, scatter
superbus -a -um = proud
mens, mentis f. = mind, conceit
cor, cordis n. = heart
depono, deponere, deposui, depositum = cast down, depose
de + abl. = From
sedes, sedis m. = Seat, throne
exalto, exaltare, exaltavi, exaltatum = exalt
humilis, humile = Humble
esurio, esurire, --, esuritum = to be hungry
impleo, implere, implevi, impletum = to fill, fulfill
bonus -a -um = good
dives, divitis = rich 
inanis = -is = -e = empty
suscipio, suscipere, suscepi, susceptum = receive
puer, pueri m. = boy, child
recordor, recordari, recordatus sum = remember
loquor, loqui, locutus sum = to speak
semen, seminis n. = seed


Nunc Dimittis

nunc = Now
dimitto, dimittere, dimisi, dimissum = dismiss, forgive
servus, servi m. = slave, servant
tuus -a -um = your
secundum + acc. = according to
verbum, verbi n. = word
pax, pacis f. = peace
video, videre, visi, visum = to see
oculus, oculi m. = eye
salutaris, is, e = beneficial, salvation-bringing
quod = because
paro, parare, paravi, paratum = to prepare
facies, faciei f. = face
populus, populi m. = people
lumen, luminis n. = light
revelatio, revelationis f. = revelation
gens, gentis, f. = nation, gentile
plebs, plebis, f. = people


Symbolum Apostolorum (The Apostles' Creed)

credo, credere, credidi, creditum = to believe
omnipotens = almighty
creator, creatoris m. = creator
Iesus, Iesu m. = Jesus
unicus -a -um = only, unique
concipio, concipere, concepi, conceptum = to conceive
nascor, nasci, natus sum = to be born
virgo, virginis f. = virgin, maiden
patior, pati, passus sum = to suffer
sub + abl. = under
crucifigo, crucifigere, crucifixi, crucifixum = to crucify
mortuus -a -um = dead
sepultus -a -um = buried
descendo, descendere, descendi, descensum = to descend 
inferus -a -um = lower, below; hell
tertius -a -um = third
dies, diei m. = day
ascendo, ascendere, ascendi, ascensum = to ascend
sedeo, sedere, sedi, sessum = to sit
dexterus -a -um = right
inde = whence
iudico, iudicare, iudicavi, iudicatum = to judge
vivus -a -um = living
ecclesia, ecclesiae f. = Church
catholicus, -a -um = Catholic
communio, communionis f. = communion
remissio, remissionis f. = forgiveness
peccatum, peccati n. = sin
caro / carnis, carnis f. = flesh
resurrectio, resurrectionis f. = resurrection
vita, vitae f. = life
aeternus -a -um = eternal


John 1.1-1_

principium, principii n. = beginning
Verbum, verbi n. = word
apud + acc. = with
Deus, dei m. = God
omnis, omne = all
facio, facere, feci, factum = do, make
sine + abl. = without, apart from
nihil n. = nothing
vita, vitae f. = life
lux, lucis f. = light
homo, hominis m. = man
tenebrae, tenebrarum f. pl. = darkness
comprehendo, comprehendere, comprehendi, comprehensum = comprehend
mitto, mittere, misi, missus = send
venio, venire, veni, ventum = to come
testimonium, testimonii n. = testimony
perhibeo, perhibere, perhibui, perhibitus = bear, assert, maintain
lumen, luminis n. = Light
credo, credere, credidi, creditum = to believe
per + acc. = Through
illumino, illuminare, illuminavi, illuminatus = to enlighten
mundus, mundi m. = world
cognosco, cognoscere, cognovi, cognitus = to know
proprius -a -um = one's own
recipio, recipere, recepi, receptus = to receive
quotquot = as many as
autem = however
accipio, accipere, accepi, acceptum = to receive
potestas, potestatis f. = power
sanguis, sanguinis m. = blood, descent
vir, viri m. = man
habito, habitare, habitavi, habitatum = to dwell
Unigenitus, Unigeniti m. = Only-begotten
veritas, veritatis f. = truth
clamo, clamare, clamavi, clamatus = shout
post + acc. = after
prior = before
ante + acc. = before
plenitudo, plenitudinis f. = fulness
lex, legis f. = law
nemo, neminis m. = no one
umquam = ever
sinus, sinus m. = bosom, fold, cavity
enarro, enarrare, enarravi, enarratum = to narrate, explain

_________________________________________________________________________________________

Purchase This Course                               << Previous               Next >>                                   Return to Top